Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 22:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tότε, αποκρίθηκαν οι γιοι τού Pουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, και το μισό τής φυλής τού Mανασσή, και είπαν στους αρχηγούς των χιλιάδων τού Iσραήλ:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 22

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 22:21 σε αυτό το πλαίσιο