Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 21:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και την Kιβσαείμ και τα περίχωρά της, και τη Bαιθ-ωρών και τα περίχωρά της· τέσσερις πόλεις·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 21

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 21:22 σε αυτό το πλαίσιο