Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 21:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και τις πήραν οι γιοι τού Aαρών, που είναι από τις συγγένειες των Kααθιτών, από τους γιους τού Λευί· επειδή, σ’ αυτούς έπεσε ο πρώτος κλήρος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 21

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 21:10 σε αυτό το πλαίσιο