Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 20:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για να καταφεύγει εκεί ο φονιάς, που θα φονεύσει κάποιον άνθρωπο ακούσια και από άγνοια· και αυτές θα είναι για σας ως καταφύγιο από τον εκδικητή τού αίματος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 20

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 20:3 σε αυτό το πλαίσιο