Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 19:44 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και η Eλθεκώ, και η Γιββεθών και η Bααλάθ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 19

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 19:44 σε αυτό το πλαίσιο