Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 15:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι τα μεσημβρινά τους όρια ήσαν από τα παράλια της Aλμυρής Θάλασσας, από τον κόλπο που βλέπει προς τη μεσημβρία·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 15

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 15:2 σε αυτό το πλαίσιο