Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 13:31 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και το μισό τής Γαλαάδ, και η Aσταρώθ, και η Eδρεΐ, οι πόλεις τού βασιλείου τού Ωγ, στη Bασάν, δόθηκαν στους γιους τού Mαχείρ, γιου τού Mανασσή, στο μισό των γιων τού Mαχείρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 13

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 13:31 σε αυτό το πλαίσιο