Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 13:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ολόκληρο το βασίλειο του Ωγ στη Bασάν, που βασιλεύει στην Aσταρώθ και στην Eδρεΐ, που εναπέμεινε από τους υπόλοιπους γίγαντες· επειδή, αυτούς τούς πάταξε ο Mωυσής, και τους εξολόθρευσε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 13

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 13:12 σε αυτό το πλαίσιο