Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιεζεκιηλ 9:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

H δε δόξα τού Θεού τού Iσραήλ ανέβηκε επάνω από τα χερουβείμ, επάνω από τα οποία ήταν, στο κατώφλι τού οίκου· και φώναξε προς τον άνδρα, που ήταν ντυμένος τα λινά, αυτόν που είχε στην οσφύ του το καλαμάρι τού γραμματέα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιεζεκιηλ 9

Θέα Ιεζεκιηλ 9:3 σε αυτό το πλαίσιο