Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιεζεκιηλ 6:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όμως, θα αφήσω ένα υπόλοιπο, για να έχετε μερικούς, που να έχουν ξεφύγει τη μάχαιρα ανάμεσα στα έθνη, όταν διασκορπιστείτε στους τόπους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιεζεκιηλ 6

Θέα Ιεζεκιηλ 6:8 σε αυτό το πλαίσιο