Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιεζεκιηλ 42:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, το μάκρος των θαλάμων, που ήσαν στην εξωτερική αυλή, ήταν 50 πήχες· και πρόσεξα, κατά πρόσωπο του ναού ήσαν 100 πήχες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιεζεκιηλ 42

Θέα Ιεζεκιηλ 42:8 σε αυτό το πλαίσιο