Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιεζεκιηλ 32:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eκεί είναι ο Eλάμ, και ολόκληρο το πλήθος του ολόγυρα από τον τάφο του.Όλοι αυτοί είναι θανατωμένοι,έχουν πέσει με μάχαιρα, κατέβηκαν απερίτμητοι στα κατώτατα μέρη τής γης, οι οποίοι σκορπούσαν τον τρόμο τους στη γη των ζωντανών ανθρώπων·και πήραν την ντροπή τους μαζί μ’ αυτούς που κατεβαίνουν στον λάκκο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιεζεκιηλ 32

Θέα Ιεζεκιηλ 32:24 σε αυτό το πλαίσιο