Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιεζεκιηλ 20:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Θα τους κρίνεις; Γιε ανθρώπου, θα κρίνεις; Δείξε σ' αυτούς τα βδελύγματα των πατέρων τους·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιεζεκιηλ 20

Θέα Ιεζεκιηλ 20:4 σε αυτό το πλαίσιο