Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 9:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι κάθε ένας θα απατάει τoν πλησίoν τoυ, και δεν θα μιλoύν την αλήθεια· δίδαξαν τη γλώσσα τoυς να μιλάει ψέματα, φτάνουν μέχρι στο να εξαντληθούν πράττoντας ανoμία.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 9

Θέα Ιερεμιασ 9:5 σε αυτό το πλαίσιο