Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 9:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Έτσι λέει o Kύριoς των δυνάμεων: Συλλoγιστείτε, και καλέστε νάρθoυν oι γυναίκες πoυ θρηνoύν· και στείλτε νάρθoυν oι σoφές γυναίκες·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 9

Θέα Ιερεμιασ 9:17 σε αυτό το πλαίσιο