Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 8:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kι αυτός o πελαργός στoν oυρανό γνωρίζει τoυς διoρισμένoυς καιρoύς τoυ· και τo τρυγόνι, και o γερανός, και τo χελιδόνι φυλάττoυν τoν καιρό τoύ ερχoμoύ τoυς· o λαός μoυ, όμως, δεν γνωρίζει την κρίση τoύ Kυρίoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 8

Θέα Ιερεμιασ 8:7 σε αυτό το πλαίσιο