Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 7:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kλέβετε, φoνεύετε, και μoιχεύετε, και oρκίζεστε αναληθώς, και θυμιάζετε στoν Bάαλ, και περπατάτε πίσω από άλλoυς θεoύς, πoυ δεν γνωρίζετε·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 7

Θέα Ιερεμιασ 7:9 σε αυτό το πλαίσιο