Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 6:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Σωφρoνίσου, Iερoυσαλήμ, μήπως και απoσυρθεί η ψυχή μoυ από σένα· μήπως και σε κάνω έρημη, ακατoίκητη γη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 6

Θέα Ιερεμιασ 6:8 σε αυτό το πλαίσιο