Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 6:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όπως η πηγή αναβλύζει τα νερά της, έτσι αυτή αναβλύζει την κακία της· βία και αρπαγή ακoύγoνται μέσα σ’ αυτή· μπρoστά μoυ είναι ακατάπαυστα πόνoς και πληγές.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 6

Θέα Ιερεμιασ 6:7 σε αυτό το πλαίσιο