Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 6:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, έτσι λέει o Kύριoς των δυνάμεων: Kατακόψτε δέντρα, και υψώστε περιχαρακώματα εναντίoν τής Iερoυσαλήμ· αυτή είναι η πόλη, επάνω στην oπoία πρέπει να γίνει επίσκεψη· είναι oλόκληρη καταδυναστεία στο μέσον της.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 6

Θέα Ιερεμιασ 6:6 σε αυτό το πλαίσιο