Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 6:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Σηκωθείτε, και ας ανέβουμε μέσα στη νύχτα, και ας καταστρέψoυμε τα παλάτια της.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 6

Θέα Ιερεμιασ 6:5 σε αυτό το πλαίσιο