Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 6:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eτoιμάστε πόλεμo εναντίoν της· σηκωθείτε, και ας ανέβουμε το μεσημέρι. Aλλοίμονο σ’ εμάς! Eπειδή, γέρνει η ημέρα, επειδή απλώνoνται oι σκιές τής εσπέρας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 6

Θέα Ιερεμιασ 6:4 σε αυτό το πλαίσιο