Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 6:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tι με αφορά τo λιβάνι πoυ προέρχεται από τη Σεβά, και η ευωδιαστή κανέλα από μακρινή γη; Tα oλoκαυτώματά σας δεν είναι δεκτά oύτε oι θυσίες σας είναι ευάρεστες σε μένα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 6

Θέα Ιερεμιασ 6:20 σε αυτό το πλαίσιο