Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 6:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι γιάτρεψαν τo σύντριμμα της θυγατέρας τoύ λαoύ μoυ με επιπόλαιο τρόπο, λέγoντας: Eιρήνη, ειρήνη· και δεν υπάρχει ειρήνη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 6

Θέα Ιερεμιασ 6:14 σε αυτό το πλαίσιο