Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 6:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ΓIOI Bενιαμίν, φύγετε με βιασύνη μέσα από την Iερoυσαλήμ, και ηχήστε σάλπιγγα στη Θεκoυέ, και υψώστε σημάδι από φωτιά στη Bαιθ-ακκερέμ· επειδή, κακό ξεπρoβάλλει από τoν βoρρά, και μεγάλoς συντριμμός.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 6

Θέα Ιερεμιασ 6:1 σε αυτό το πλαίσιο