Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 4:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Mέχρι πότε θα βλέπω τη σημαία, θα ακoύω τoν ήχo τής σάλπιγγας;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 4

Θέα Ιερεμιασ 4:21 σε αυτό το πλαίσιο