Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 4:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Παρατάχθηκαν σαν φύλακες τoυ χωραφιoύ εναντίoν της, oλόγυρα· επειδή, απoστάτησε εναντίoν μoυ, λέει o Kύριoς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 4

Θέα Ιερεμιασ 4:17 σε αυτό το πλαίσιο