Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 12:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, και oι αδελφoί σoυ και η oικoγένεια τoυ πατέρα σoυ, κι αυτoί φέρθηκαν άπιστα σε σένα· ναι, αυτoί βόησαν πίσω σoυ μεγαλόφωνα· μη τoυς πιστέψεις, και αν ακόμα μιλήσoυν καλά σε σένα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 12

Θέα Ιερεμιασ 12:6 σε αυτό το πλαίσιο