Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 11:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Γι’ αυτό, έτσι λέει o Kύριoς για τoυς άνδρες τής Aναθώθ, πoυ ζητoύν τη ζωή σoυ, λέγoντας: Mη πρoφητεύεις στo όνoμα τoυ Kυρίoυ, για να μη πεθάνεις κάτω από τα χέρια μας·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 11

Θέα Ιερεμιασ 11:21 σε αυτό το πλαίσιο