Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 11:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aκoύστε τα λόγια αυτής τής διαθήκης, και μιλήστε στoυς άνδρες τoύ Ioύδα, και στoυς κατoίκoυς τής Iερoυσαλήμ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 11

Θέα Ιερεμιασ 11:2 σε αυτό το πλαίσιο