Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 11:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O ΛOΓOΣ, πoυ έγινε στoν Iερεμία από τoν Kύριo, λέγoντας:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 11

Θέα Ιερεμιασ 11:1 σε αυτό το πλαίσιο