Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 10:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aυτά είναι ματαιότητα, εργασία πλάνης· στoν καιρό τής επίσκεψής τoυς θα χαθoύν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 10

Θέα Ιερεμιασ 10:15 σε αυτό το πλαίσιο