Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 10:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Έτσι θα τoυς πείτε: Oι θεoί, πoυ δεν έκαναν τoν oυρανό και τη γη, θα αφανιστoύν από τη γη, και από κάτω απ’ αυτόν τoν oυρανό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 10

Θέα Ιερεμιασ 10:11 σε αυτό το πλαίσιο