Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 1:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

TA ΛOΓIA TOY IEPEMIA, ΓIOY TOY XEΛKIA, AΠO TOYΣ IEPEIΣ, ΠOY HΣAN ΣTHN ANAΘΩΘ, ΣTH ΓH TOY BENIAMIN·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 1

Θέα Ιερεμιασ 1:1 σε αυτό το πλαίσιο