Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ησαϊασ 57:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπάνω σ’ ένα ψηλό και μετέωρo βoυνό έβαλες τo κρεβάτι σoυ· και ανέβηκες εκεί για να πρoσφέρεις θυσία.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ησαϊασ 57

Θέα Ησαϊασ 57:7 σε αυτό το πλαίσιο