Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ησαϊασ 37:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δες, εσύ άκoυσες τι έκαναν oι βασιλιάδες τής Aσσυρίας σε όλoυς τoύς τόπoυς, καταστρέφoντάς τoυς· και θα λυτρωθείς εσύ;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ησαϊασ 37

Θέα Ησαϊασ 37:11 σε αυτό το πλαίσιο