Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γενεσισ 5:23 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και όλες οι ημέρες τού Eνώχ έγιναν 365 χρόνια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γενεσισ 5

Θέα Γενεσισ 5:23 σε αυτό το πλαίσιο