Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γενεσισ 44:34 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, πώς να ανέβω στον πατέρα μου, αν το παιδί δεν είναι μαζί μου; Όχι, για να μη δω το κακό, που θα βρει τον πατέρα μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γενεσισ 44

Θέα Γενεσισ 44:34 σε αυτό το πλαίσιο