Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γενεσισ 31:37 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aφού ερεύνησες όλα τα σκεύη μου, τι βρήκες από όλα τα σκεύη του σπιτιού σου; Bαλ' το εδώ μπροστά στους αδελφούς μου και τους αδελφούς σου, για να κρίνουν ανάμεσα στους δυο μας·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γενεσισ 31

Θέα Γενεσισ 31:37 σε αυτό το πλαίσιο