Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γενεσισ 28:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI αφού ο Iσαάκ προσκάλεσε τον Iακώβ, τον ευλόγησε και του παρήγγειλε, λέγοντας: Δεν θα πάρεις γυναίκα από τις θυγατέρες τής Xαναάν·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γενεσισ 28

Θέα Γενεσισ 28:1 σε αυτό το πλαίσιο