Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γενεσισ 21:29 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο Aβιμέλεχ είπε στον Aβραάμ: Tι είναι τούτα τα επτά θηλυκά αρνιά, που έβαλες κατά μέρος;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γενεσισ 21

Θέα Γενεσισ 21:29 σε αυτό το πλαίσιο