Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γενεσισ 21:26 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο Aβιμέλεχ είπε: Δεν ξέρω ποιος έκανε αυτό το πράγμα· ούτε κι εσύ μού το φανέρωσες και ούτε εγώ άκουσα γι’ αυτό, παρά σήμερα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γενεσισ 21

Θέα Γενεσισ 21:26 σε αυτό το πλαίσιο