Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γενεσισ 14:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι αφού χώρισε τους δικούς του, όρμησε εναντίον τους τη νύχτα, αυτός και οι δούλοι του, και τους πάταξε, και τους καταδίωξε μέχρι τη Xοβά, που είναι προς τα αριστερά τής Δαμασκού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γενεσισ 14

Θέα Γενεσισ 14:15 σε αυτό το πλαίσιο