Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γενεσισ 13:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι δεν τους χωρούσε η γη για να κατοικούν μαζί· επειδή, τα υπάρχοντά τους ήσαν πολλά, και δεν μπορούσαν να κατοικούν μαζί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γενεσισ 13

Θέα Γενεσισ 13:6 σε αυτό το πλαίσιο