Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γενεσισ 10:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι οι γιοι τού Xαμ, ήσαν ο Xους, και ο Mισραΐμ, και ο Φουθ, και ο Xαναάν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γενεσισ 10

Θέα Γενεσισ 10:6 σε αυτό το πλαίσιο