Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γενεσισ 1:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι είπε ο Θεός: Aς γίνει στερέωμα ανάμεσα στα νερά, και ας διαχωρίζει τα νερά από τα νερά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γενεσισ 1

Θέα Γενεσισ 1:6 σε αυτό το πλαίσιο