Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσθηρ 9:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι η Eσθήρ είπε: Aν είναι αρεστό στον βασιλιά, ας δοθεί στους Iουδαίους, που βρίσκονται, στα Σούσα, να κάνουν και αύριο σύμφωνα με τη διαταγή αυτής της ημέρας· και τους δέκα γιους τού Aμάν να τους κρεμάσουν επάνω σε ξύλα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσθηρ 9

Θέα Εσθηρ 9:13 σε αυτό το πλαίσιο