Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσθηρ 8:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, πώςμπορώ να υποφέρω να δω το κακό, που θα βρει τον λαό μου; Ή, πώς μπορώ να υποφέρω να δω τον αφανισμό της συγγένειάς μου;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσθηρ 8

Θέα Εσθηρ 8:6 σε αυτό το πλαίσιο