Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσθηρ 8:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

σε μία ημέρα, σε όλες τις επαρχίες τού βασιλιά Aσσουήρη, τη 13η ημέρα τού 12ου μήνα, και αυτός είναι ο μήνας Aδάρ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσθηρ 8

Θέα Εσθηρ 8:12 σε αυτό το πλαίσιο