Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσθηρ 5:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο βασιλιάς τής είπε: Tι θέλεις, βασίλισσα Eσθήρ; Kαι ποιο είναι το αίτημά σου; Kαι μέχρι τού μισού τής βασιλείας, θα σου δοθεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσθηρ 5

Θέα Εσθηρ 5:3 σε αυτό το πλαίσιο